κεἰς

εἰς , εἰς
into
proclitic indeclform (prep)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • κεῖς — κέω to lie down pres ind act 2nd sg (attic epic doric ionic) κέω to lie down imperf ind act 2nd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Κεῖσ' — Κεῖσε , Κεῖσος masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κεῖσ' — κεῖσε , ἐκεῖσε thither poetic indeclform (adverb) κεῖσο , κεῖμαι Aër. pres imperat mp 2nd sg κεῖσαι , κεῖμαι Aër. pres ind mp 2nd sg κεῖσο , κεῖμαι Aër. imperf ind mp 2nd sg (homeric ionic) κεῖσε , κεῖσε thither indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πάντα τὸν βοῦν ἔφαγε κεἰς τὴν οὐρὰν ἀπεκάμεν. — См. Собаку съел, только хвостом подавился …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Liste griechischer Phrasen/Chi — Chi Inhaltsverzeichnis 1 Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ …   Deutsch Wikipedia

  • εὐακεῖς — εὐᾱκεῖς , εὐακής by an easy process of healing masc/fem acc pl εὐᾱκεῖς , εὐακής by an easy process of healing masc/fem nom/voc pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Geflügelte Worte (Antike) — Alpha und Omega, Anfang und Ende, kombiniert zu einem Buchstaben Diese Liste ist eine Sammlung alt und neugriechischer Phrasen, Sprichwörter und Redewendungen. Sie beschreibt ihren Gebrauch und gibt, wo möglich, die Quellen an. Graeca non… …   Deutsch Wikipedia

  • собаку съел, только хвостом подавился — Съел волк кобылу, да дровнями подавился. Переплыл море, да в луже утонул. Хорошо затянул (песню) да вынося осекся (утомился) иноск.: о звуке или деле, на самом конце неудавшемся Ср. La coda è la più cattiva a scorticare. С хвоста снять шкуру… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Собаку съел, только хвостом подавился — Собаку съѣлъ, только хвостомъ подавился. Съѣлъ волкъ кобылу, да дровнями подавился. Переплылъ море, да въ лужѣ утонулъ. Хорошо затянулъ (пѣсню) да вынося осѣкся (утомился) иноск. о звукѣ или дѣлѣ, на самомъ концѣ неудавшемся. Ср. La coda è la più …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • θυμώνω — (ΑΜ θυμῶ, όω, Μ και θυμώνω) 1. (μτβ.) προκαλώ την οργή κάποιου, κάνω κάποιον να εξοργιστεί, τον εκνευρίζω, επισύρω την οργή του, τον φουρκίζω 2. (αμτβ.) (ενεργ. και μέσ. παθ.) θυμώνω, θυμώνομαι (νεοελλ. μσν.), θυμῶ, θυμοῡμαι (μσν. αρχ.)… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.